Konsorsium

umumi razılıq və qarşılıqlı mənfət əsasında birgə fəaliyət ğöstərən müəsisələr birliyi, Məsələn, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyat Şirkəti (AƏBŞ).
Konsistent sürtkü yağları, plastik sürtkü yağları
Kontinental şelf

Digər lüğətlərdə