Məşəl, çıxarış borusu

işlədilməyən (səmt) qazların çıxarılması və yandırılması üçün qurğu.
Məhsuldar qat
Mineral xamal