Məhlul

iki və ya daha çox madənin komponentin termodinamiki tarazlıqda olan mikroskopik bircinsli qarışığı. Neft müxtəlif üzvi komponentlərin M.-dan ibarətdir.
Mədən vergisi
Məhsuldar qat

Digər lüğətlərdə