MİL₂

[ ing. mile] Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif uzunluğa bərabər məsafə ölçüsü.
□ Coğrafi mil – 7420 metr uzunluqda məsafə ölçüsü.
Dəniz mili – 1852 metr uzunluğunda məsafə ölçüsü.

Синонимы

  • MİL iynə
  • MİL əqrəb
  • MİL düz
  • MİL ölçü

Омонимы

  • MİL MİL I is. [ ər. ] İynə. Qayda budur: mil salınar əyri baxan gözlərə (S.Vurğun). MİL II is. [ ər. ] Xətlər, cizgilər

Этимология

  • MİL 1. Qədim zamanlarda, eləcə də orta əsrlərdə böyük imperiyanın uzun müddət vahid dövlət kimi mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilməsi üçün ordunu ərazisini
MİQYASLI
MİL₁

Значение слова в других словарях