MİL

Dağın beli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

MIRLAMAQ
MİNA FARS

Значение слова в других словарях