MİLLƏT

нация, национальность
MİLLƏNMƏK
MİLLƏTÇİLİK

Digər lüğətlərdə