NEMƏT

\[ər. عٔ خّ \]– müsbət sərvəti ifadə etmək üçün fəlsəfədə işlədilən ən geniş anlayış.
NEQATİV
NEOPOZİTİVİZM

Значение слова в других словарях