olmama

(yerində olmama) absence f

olmaq
olmaya

Digər lüğətlərdə