ORAQ

i. sickle, reaping-hook; ~ və çəkic hammer and sickle

ORAĞABƏNZƏR
ORAQLAMAQ

Digər lüğətlərdə