PƏHLƏVAN

i. wrestler, athlete; (yunan əsatirində) hercules; sərbəst üsulla güləşən ~ free style wrestler; ◊ dil ~ı d.d. gas-bag, wind-bag; yalançı ~ clown, jester, buffoon

PEYVƏNDLƏNMƏK
PƏHLƏVANCASINA

Digər lüğətlərdə