PARABÜZƏN

Farscadır, bizdə uçağan, xanımböcəyi, uç-uç və s. işlədilir. Üzərində xalları olan və uçan böcək növüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PARABİOSFER
PARALEL

Digər lüğətlərdə