Perespektivli lay

geoloqların fikrincə tərkibində neft və ya qaz olan lay.
Parafinsizləşdirmə
Piroliz