Qülədəki işçi

buruq qüləsinin üstündə işləyən, buruğ briqadasının üzvü.
Quyunun əsaslı təmiri
Laminar axın