QAÇAQ DÜŞMƏK

müxtəlif səbəblərə görə öz yurdundan, evindən, ailəsindən uzaq düşməyə məcbur olmaq.

QAÇA-QAÇA [QAÇA-QAÇA] ZƏRF
QAÇAQ SALMAQ