QALIN

QALIN I sif. Sıx. Saman və ot tayaları, qalın kol-kos, yaşıl ağaclar islandıqca havanı xoş bir ətirlə doldururdu (M.İbrahimov).

QALIN II sif. Yoğun. Evin divarı qalındır.

QALIN III sif. dan. Pullu, dövlətli. Yaman qalın adamdır, iki maşın almağa imkanı var.

QALA
QAN

Digər lüğətlərdə