QAN

QAN I is. Orqanizmdə damarlarla dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələr mübadiləsini təmin edən qırmızı maye. Bıçaq vursan qanı çıxmazdı (B.Bayramov).

QAN II f. Anlamaq, başa düşmək. Ay balam, eybini qan; Bir həya eylə, utan! (M.Ə.Sabir).

QALIN
QANLI

Digər lüğətlərdə