Qaz şəbəkəsi

qazın nəql edilməsi və istehlakçılar arasında paylaşdırılması üçün boru kəməri, həmçinin bu kəmərlərdə istifadə edilən qurğu, aparat və armaturlar sistemi; yaşayış məntəqələrində qaz təchizatı sisteminin əsas elementi.
Qaz sənayesi
Qaz təchizatı