Qazmanın geofiziki öyrənilməsi

bax: Karotaj.
Qazmanın geofiziki öyrənilməsi
Qazolin, qaz benzini

Digər lüğətlərdə