QEYRƏTSİZ

I. s. 1. careless, carefree, indifferent; ~ adam careless / carefree man*; 2. dishonest, dishonourable; ~ olmaq to be* dishonest / dishonourable

II. z. dishonestly, dishonourably

QEYRƏTLİLİK
QEYRƏTSİZCƏ

Digər lüğətlərdə