QEYRİ-BƏDİİ

прил. антихудожественный
QEYRİ-BELƏ
QEYRİ-BƏDİİLİK

Digər lüğətlərdə