qobu

is. ravin m, creux m, canyon m, gorge f

qnoseoloji
qobur

Digər lüğətlərdə