qot
qotazlamaq
OBASTAN VİKİ
Qotaz
Qotaz — türk və altay xalqlarının inancında insanı "kəm göz"lərdən (şər baxışlardan) qoruduğuna inanılan muncuq. Göz muncuğu. == Xüsusiyyətləri == Ümumiyyətlə göz muncuqları göz şəklində olar. Gözə eyni zamanda muncuq da deyilməkdədir. Bu məzmunda baxıldığında adamın dünyaya açılan pəncərəsi gözdür və göz hər cür, yaxşı və pis, düşüncələrin ilk çıxış nöqtəsi olaraq qəbul edilir. Buna görə baxışlardan, pis gözlərdən qorunmaq məqsədilə əmici xüsusiyyəti olduğuna inanılan göy rəngli daşlar köhnədən bəri istifadə edilmişdir və son halını günümüzdəki cürbəcür göz muncuqları olaraq almışdır. İndi istər inanc, istər ənənə, istərsə də bəzək əşyası olaraq bir çox adam gözmuncuğunu gündəlik həyatında çox tez-tez istifadə edir. Göz muncuğu edilərkən içinə qurğuşun tökülür. Bunun da yaxşı uğur gətirdiyi deyilər. == Tarixçə == Tarixdəki türk birliklərində göz muncuğuna Bonçuq, Boncuq, Munçuq, Moncuq, Monşaq, Monçaq, Monçoq, Muyınçaq kimi adlar verilmişdir və bu adlandırmaların bəziləri bu gün də bir sıra xalqların dillərində iştirak etməkdədir.
Qotazquyruq dağ vallabisi
Qotazquyruq dağ vallabisi (lat. Petrogale penicillata) — heyvanlar aləminin xordalılar tipinin məməlilər sinfinin i̇kikəsicidişlilər dəstəsinin kenqurular fəsiləsinin dağ vallabisi cinsinə aid heyvan növü.
Qotazçay
Qotazçay - Oğuz rayonu ərazisində çay. == Haqqında == Tədqiqatçıların fikrincə, bu hidronimin birinci hissəsini qədim türkdilli abidələrdə "daşmaq, axıtmaq" mənasında işlədilən qotur felinin kökündən, -az şəkilçisindən (Coğaz, Araz və sair olduğu kimi) və çay terminindən yaranmışdır. Çayın adı "daşan çay" mənasındadır. == Mənbə == Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. II cild.

Digər lüğətlərdə

бру́тто до́хлый концертме́йстерский кра́сочка ку́ценький надчеревный отскреба́ться полу́чка распева́ние трено́житься экспрессиони́стский акклиматизацио́нный инвази́вный испражня́ться кри́кнуть нехозя́йственно аплодировать Cardigan Bay fringy journal-book limiting repairable выплавка глушь оркестровый