RƏŞADƏTLİ

s. brave, valiant, gallant; ~ olmaq to be* brave; ~ hərəkət a gallant deed; ~ əsgər a gallant soldier

RƏŞADƏTLƏ
RƏŞADƏTLİLİK

Digər lüğətlərdə