RABİ

bahar, yaz; IV övlad (Bahar da ilin dörd fəslindənövladından biridir).
RABEL
RABİD

Значение слова в других словарях