RABİ

“Tərbiyə edən” (Allah) mənasını əks etdirir, rəbbə sözü ilə kökdaşdır, ərəbcədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PÜŞTƏ
RADİASİYA

Значение слова в других словарях