Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «OY» – 61
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
OB O- OC OD OF OH OX OK OL OM ON OP OR OS OT OV OY OZ
 

OYALAMAQ

f. Qurdalamaq, qarışdırmaq, altını üstünə çevirmək.

OYANDIRICI

bax oyadıcı.

OYANDIRMA

“Oyandırmaq”dan f.is.

OYANDIRMAQ

1. Oyatmaq, yuxudan durğuzmaq. Uşağı oyandırmaq.
подробнее

OYANIQ

bax oyaq.

OYANIQLIQ

bax oyaqlıq. [Cəmil bəy:] Hər uyuyan oyandığı zaman başı ucunda sənin kimi bir mələk görəcəyini düşünsəydi, şübhəsiz, uyumağı, oyanıqlığa tərcih edərdi. H.Cavid.

OYANIŞ

is. Oyanma; oyanma işi. Buludlar parçalanır, torpaq buğlanır, otlar baş qaldırır, quşlar civildəşməyə başlayırdı. Bu, bir oyanış idi. M.İbrahimov.

OYANMA

“Oyanmaq”dan f.is.

OYANMAQ

f. 1. Yuxudan ayılmaq, gözlərini açmaq. Sübh tezdən yuxudan oyanan kimi eşitdim, .
подробнее

OYATMA

“Oyatmaq”dan f.is.

OYATMAQ

f. 1. Yuxudan durğuzmaq, oyandırmaq, oyanmasına səbəb olmaq, oyanmağa məcbur etmək.
подробнее

OYDURMA

“Oydurmaq”dan f.is.

OYDURMAQ

icb. 1. Oyuq açdırmaq, qazdırmaq.

OYKONİM

is. [yun.] Yaşayış məntəqələrinin adını bildirən xüsusi isimlər; sözlər.

OYLAQ

is. 1. Məskən, yer, meydan. [Aşıq Cünun:] Mərd oylağı Çənlibeldi; Məhbub xanım, bizim yerlər.
подробнее

OYMA₁

1. “Oymaq1”dan f.is. 2. is. Ağac, daş, sümük, metal və s.
подробнее

OYMA₂

“Oymaq2”dan f.is.

OYMAÇI

is. Oyma ustası (bax oyma1 2-ci mənada).

OYMAÇILIQ

is. Oymaçı sənəti, oyma işləri ilə məşğul olma (b a x oyma1 2-ci mənada).

OYMAQ₁

bax ovmaq1 2-ci mənada. Su axarkən yeri oyub çuxurlar, oyuqlar əmələ gətirərdi. S.S.Axundov.