Ruberoid

dama döşənən hidroizolyasiya materialı. Xüsusi dam kartonuna tez əriyən neft bitumları hopdurub, sonra hər iki üzünə çətin əriyən bitum yaxmaqla alınır.
Royalt vergisi
Sementləmə, quyuların sementlənməsi

Digər lüğətlərdə