SOL

1. сущ. чапла пад; бедендин эрчӀи патаз акси тир пад; 2. прил. чапла; чапла патан; sol əl чапла гъил, члахъ гъил; sol tərəf чапла пад; 3. прил. полит. чапла; // sollar гз. чаплабур, чапла партиядин членар, чапла партийрин векилар.
SOXUŞDURMAQ
SOLAXAY

Значение слова в других словарях