SONCUQ

i. kick; ~ atmaq bax soncuqlamaq

SONBEŞİK
SONCUQLAMAQ

Digər lüğətlərdə