TABESİZ

s.: ~ mürəkkəb cümlə qram. the compound sentence

TABELİLİK
TABESİZLİK

Digər lüğətlərdə