TAVAR

TAVAR I is. Mal. Misri qılınc bağlamışam belimə; Tərlanların tavarına gəlmişəm (“Koroğlu”).

TAVAR II sif. Görkəmli, qiymətli. Sonra tavar sazını döşünə sıxdı, baxaq nə dedi (M.Müşfiq).

TAVAN
TAY

Digər lüğətlərdə