UCUZ

прил. ужуз (1. багьа тушир, акьван мас авачир, тӀимил пулунихъ тир; ucuz parça ужуз парча; 2. пер. зегьмет (азият) алачир, зегьметсуз, азиятсуз, регьятвилелди гъилиз къведай (мес. къазанжи); 3. пер. усал, къиметсуз, са куьникни квачир, пичӀи, мес. ихтилат, гаф); ** ucuz başa gəlmək (oturmaq) ужуз ацукьун, зегьмет (азият) алачиз, регьятвилелди гъилиз атун; ucuz qurtarmaq ужуз алатун (хкатун), хаталу са кардикай регьятдаказ, саламатдаказ хкатун; ucuz olmaq пер. ужуз хьун, къиметдай аватун, гьуьрметдай аватун; ucuz tutmaq ужуз кьун, кваз такьун, гьисаба такьун, къимет тагун.
UCUŞİŞ
UCUZCA

Digər lüğətlərdə