ULTRABƏNÖVŞƏYİ

s. (şüa) ultra-violet; ~ lampa ultra-violet lamp; ~ şüalar ultra-violet rays

ULTRA
ULTRAQISA

Digər lüğətlərdə