VADİ

Ərəbcədir, “dərə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

VADAR ETMƏK
VAĞAN

Digər lüğətlərdə