VADİ

i. valley; dell; məhsuldar ~ fertile valley

VADARETMƏ
VAFLİ

Digər lüğətlərdə