XIR

XIR I is. Çınqıl, əzilmiş xırda daş parçaları. Göytəpə kəndinin ucqarında, xır yolunun üst tərəfində üçotaqlı bir bina var (İ.Şıxlı).

XIR II is. Bostan. Qurudu buğda, arpalar yandı; Ot-alaf bitdi, xırlar odlandı (M.S.Ordubadi).

XIR III sif. Xalis, təmiz. Çörək xır duzdur.

XƏZİNƏ
XIRSIZ

Digər lüğətlərdə