XƏBƏR

XƏBƏR I is. [ ər. ] Məlumat. Xəbər var əqlə batan; Xəbər var qara böhtan (R.Rza).

XƏBƏR II is. [ ər. ] qram. Cümlənin baş üzvlərindən biri.

XAŞ
XƏBƏRSİZ

Digər lüğətlərdə