XALQŞÜNAS

i. ethnographer

XALQÇILIQ
XALQŞÜNASLIQ

Digər lüğətlərdə