YAĞLI

прил. 1. гъери квай, гъери галай (мес. къафун, гъед, набататар); 2. пи галай, куьк (мес. як); 2. гъери алай, гъеридай кьацӀай (мес. гъилер); чирк авай, чиркин (мес. перемдин хев); 3. пер. рах. хъсан пул авай, варлу; кьуш квай (мес. кӀвалах); 4. пер. рах. таъсирлу, кӀеви, хци, куьк (мес. туьгьмет); ** yağlı boya худож. ягъдал (ягъ кваз) расай ранг; yağlı dil ширин, анжах тапарардай, алцурардай мез (гафар).
YAĞLAYICI
YAĞLI-QARA

Digər lüğətlərdə