YALNIŞ

\[alm. Falsch; fr. Faux; ing. Wrong; lat. Falsus; osm. tr. hatalı\] – doğru olmayan, formal düşünmə qaydalarına uyğun gəlməyən. Düşünülən şeylə uyğun gəlməyən.
YALAN
YAMAN