YOLUXDURMAQ

f. to infect (d.); açıq yaranı ~ to infect an open wound

YOLSUZLUQ
YOLUXDURUCU

Digər lüğətlərdə