ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)

son dərəcə hiddətli olmaq, acıqlı olmaq, bərk əsəbiləşmək; cəzalandırmağa hazır olmaq.

ZƏMANƏ İLƏ AYAQLAŞMAQ
ZƏNCİRİ QIRMAQ