ZƏRBƏ ALTINA SALMAQ (QOYMAQ)
ZƏRƏR ÇƏKMƏK (DƏYMƏK)