ZADƏ

Farsca zadən (doğmaq) feili ilə qohumdur, qrammatik əsası “za”dır. Zahı sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ZABİT
ZAFTA

Digər lüğətlərdə