ZAKİR

is. [ ər. ] din. Zikr edən (bax zikr 2-ci mənada).
// Keçmişdə təkyələrdə ilahiyyat oxuyan adam.
Zakirəm, zikr eylərəm, yəni ki şeyxəm; sufiyəm; Gör nə göyçək ad ilə aləmdə məzkur olmuşam. Nəsimi.

ZAİL
ZAQS

Значение слова в других словарях