ZAKİR

ə. 1) qeyd edən; deyən, xatırladan; 2) zikr edən, təsbeh çevirən və ya virdlə məşğul olan; 3) təkyədə zikr oxuyan.

ZAİR
ZAL

Значение слова в других словарях