ÜÇ

I
числ. три:
1. число
3. Üç dəfə üç трижды три
2. количество три. Üç bacı три сестры, üç qardaş три брата, üç dəst три комплекта
II
сущ. тройка:
1. цифра
3. Üç yazmaq написать тройку
2. название различных видов транспорта, нумеруемых цифрой три. Üçü gözləmək ждать тройку
3. оценка успеваемости в пятибальной системе. İmtahandan üç aldım (я) получил тройку на экзамене, attestatda üçü var в аттестате имеет тройку
◊ atalar üçədək deyib отцы троицу любят
Ü
ÜÇ…

Digər lüğətlərdə