ÜNVAN

i. address; məktubu doğru ~a çatdırmaq to deliver a letter at the right address, ~ını dəyişmək to change one’s address ~a göndərmək to address (d., to)

ÜNSÜR
ÜNVANLI

Digər lüğətlərdə