ÜZ

ÜZ I is. Sifət, bəniz. Aç üzün, yox tikanı insanın; Arı sancar üzün, pətəkdən qaç! (M.Ə.Möcüz).

ÜZ II is. Qaymaq, südün üzünə gələn yağ. Onlar çəkilən üzü hesabladılar (İ.Şıxlı).

ÜZ III f. Suda əl-qol ataraq hərəkət etmək. Sərin sularında üzür balıqlar; Qağayılar kimi süzür qayıqlar! (S.Rüstəm).

ÜTÜ
ÜZƏNGİ

Digər lüğətlərdə