Şərti yanacaq

müxtəlif yanacaq növlərinin efektivliyini müqayisə etmək və onların ümumi hesabını (uçotunu) aparmaq üçün işlədilən üzvi yanacağın uçot vahidi. Ş.y. vahidi kimi yanma istiliyi 7000 kal/kq (29,3 Mc/kq) olan 1kq. yanacaq qəbul olunmuşdur.
Şəfaf neft
Şlam